top of page
Sensus-vit.png

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning.

 

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning runt om i hela Sverige.

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor.

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i.
Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

 

Vi kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en verksamhet ihop med oss.

Mer info om oss på Sensus hittar du här


 

Följ @worktogetherfestival

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page