top of page
Sensus-vit.png

Presenterar


Work Together Minifestival 2024 -
4-5 maj Lycksele
 

I samarbete med lokala origanisationer i Lycksele arrangerar studieförbundet Sensus en drogfri festival i Medborgarhuset Lycksele, där alla ska ha möjlighet att komma oavsett ekonomiska förutsättningar.

Tillsammans vill vi skapa en plats där just DU ska trivas! 

bottom of page